Jaka jest nasza szkoła?


Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Dysponujemy dużymi, jasnymi i bogato wyposażonymi salami lekcyjnymi, dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej.


W naszej szkole uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w różnorodnych kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych, miedzy innymi:
  • polonistycznym,
  • kołach językowych,
  • matematycznym,
  • plastycznym,
  • teatralnym,
  • ekologicznym,
  • biologicznym,
  • fizycznym,
  • chemicznym,
  • oraz zajęciach sportowych.

Uczeń napotykający trudności może liczyć na pomoc. Oferujemy zajęcia wyrównawcze oraz terapeutyczne dla dyslektyków i dysortografików. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących.


Mamy na swoim koncie wiele osiągnięć. Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych i zajmują czołowe miejsca.
Rokrocznie nasi uczniowie uzyskiwali tytuł laureata i finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych, co umożliwia przyjęcie do każdej szkoły ponadgimnazjalnej.


 

 

 

 

  Za co lubię swoją szkołę?


- O szczerą opinię na ten temat poprosiliśmy kilku uczniów naszego gimnazjum. Zapraszamy do lektury!


-Lubię moje gimnazjum, ponieważ czuję się w nim bezpiecznie. Mogę porozmawiać z nauczycielem gdy mam jakiœ problem. Panuje tu miła atmosfera.

Aleksandra Modzelewska kl. I a


- W naszej szkole panuje miła atmosfera. Mam w niej dużo kolegów. Jest też w niej dużo imprez i wycieczek. Gdy pojawiają się jakieś problemy, nauczyciele szybko je rozwiązują. Przeznaczają też swój czas na liczne koła i zajęcia pozalekcyjne.

Michał Wielgat kl. II c


- Lubię moją szkołę, ponieważ dzięki niej mogę się czegoœ nauczyć. Poza tym spotykam się w niej z przyjaciółmi. Nie żałuję, że wybrałam właœnie tę szkołę i cieszę się każdą chwilą spędzoną w niej.

Adrianna Kiełczewska kl. I a


- Lubię moją szkołę, ponieważ nauczyciele są obiektywni, a wśród uczniów panuje miła atmosfera.

Korneliusz Warsiewicz kl. III b


- Lubię chodzić do mojej szkoły, ponieważ czuję się w niej bezpiecznie. Jest duża oferta zajęć pozalekcyjnych i konkursów szkolnych. Szkoła organizuje uczniom przeróżne rozrywki. Wiedzę zdobywa się tu łatwo i przyjemnie.

Klaudia Kosińska kl. I a


 

Aktualizacja: 23.10.2013