Regulamin Biblioteki Szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie w Grajewie


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI

 1. Ze zbiorów biblioteki bezpłatnie mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca. Lektury szkolne należy zwrócić po 3 tygodniach. W uzgodnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, np. dla uczniów przygotowujących się do konkursów bądź przedłużyć termin zwrotu.
 3. W uzasadnionym przypadku nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka rezerwuje potrzebne materiały biblioteczne.
 5. Czytelnik, który nie oddał zbiorów w ustalonym terminie nie może korzystać z księgozbioru biblioteki do czasu zwrócenia wypożyczonych materiałów.
 6. Czytelnik może wypożyczyć zbiory biblioteczne wyłącznie na swoje konto i nie może ich przekazywać osobom trzecim.
 7. Wypożyczone materiały biblioteczne należy szanować i chronić przed zgubieniem. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takich samych lub innych materiałów bibliotecznych wskazanych przez bibliotekarza.
 9. Czytelnik odchodzący ze szkoły zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 10. Wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne należy zwrócić przed końcem roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez bibliotekę.
 11. Z czytelni bezpłatnie mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 12. Czytelnia jest miejscem cichej pracy
 13. Do czytelni należy wchodzić bez kurtek i płaszczy. Torby i plecaki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 14. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz używania telefonów komórkowych.

Warto przeczytać 

Aktualizacja: 15.09.2017