Promocja zdrowia

Szkoła nasza ma długoletnie tradycje i bogate doświadczenie w zakresie działań podejmowanych na rzecz promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dlatego też w bieżącym roku szkolnym będziemy upowszechniać idee promujące zdrowie.


 

  FOTO


 

Aktualizacja: 12.01.2016