Poznajemy naszego patrona


Rok szkolny 2010 / 2011

Od roku szkolnego 2010/2011 nasza szkoła nosi imię Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Idea nadania takiego imienia wynikła z wcześniejszych działań proekologicznych prowadzonych przez młodzież naszego gimnazjum oraz z faktu, iż mieszkamy w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W tym celu młodzież podejmowała się wielu działań edukacyjnych związanych tematycznie z BbPN. Powstały komiksy na temat BbPN, uczniowie uczestniczyli w wycieczkach tematycznych oraz rajdach rowerowych do parku. Miłośnicy fotografii próbowali uchwycić piękno parku. Uczestnicy koła origami tworzyli fantastyczne rośliny i zwierzęta. Trwał konkurs na najciekawszą ekspozycję ścienną o faunie i florze parku.


Rok szkolny 2011 / 2012

W roku szkolnym, 2011/2012 nasze gimnazjum kontynuowało współpracę z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Uczniowie brali udział w konkursach organizowanych przez naszego patrona.
Wśród nich wymienić należy ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem "Orlik - ptak jakich mało". Wyróżnienia otrzymali: Monika Sturgulewska i Karol Bednarowicz za prace plastyczne wykonane pod kierunkiem p. Tomasza Szewczyka. Ponadto nagrody odebrali Sylwia Wilczeska, Marta Turowska i Piotr Akacki za wykonanie orlika z origami pod kierunkiem p. Anny Joki. Nagrodzono również Paulinę Burzyńską, Justynę Burzyńską, Karolinę Łakomiec, Karolinę Puławską i Potrycję Obrycką za orliki przestrzenne wykonane pod kierunkiem p. Małgorzaty Stepnowskiej.

Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach terenowych oraz pieszych wycieczkach po parku aby poznać walory BbPN.


Rok szkolny 2012 / 2013

W roku szkolnym, 2012/2013 młodzież podejmuje się kolejnych zadań w celu poznawania naszego patrona.
05 grudnia 2012 roku odbyła sie w naszej szkole prezentacja projektu pt.: Wpływ konika polskiego na zarastanie otwartych obszarów bagiennych roślinnocią wysoką w Obwodzie Ochronnym Grzędy Biebrzańskiego Parku Narodowego.

24 maja to Europejski Dzień Parków Narodowych, a dla naszego gimnazjum jubileusz nadania imienia Biebrzańskiego Parku Narodowego. Aby uczcić ten dzień zaprosiliśmy pracownika parku z działu edukacji p. Katarzynę Nowicką, która poprowadziła zajęcia ekologiczne pt. "Cztery pory roku w Biebrzańskim Parku Narodowym". Brały w nich udział klasy Ib i I c. Prowadząca ciekawie opowiadała o zachowaniu się zwierząt i przedstawiała gatunki doskonale przystosowane do życia w podmokłym środowisku.

Koordynatorem spotkania była p.Anna Wszeborowska.

03 czerwca 2013 r. troje uczniów reprezentowało naszą szkołę na Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym, który odbył się w Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu Twierdzy Przystąpiło do niego 62 uczniów z różnych szkół gimnazjalnych. Zadania dotyczyły rozpoznawania gatunków ptaków po wyglądzie oraz głosach. Należało także wykazać się znajomością roślin występujących na terenie parku. Sprawdzano też umiejętność rozpoznawania owadów, jak też zwierząt po pozostawionych śladach.
Każdy uczestnik otrzymał nagrodę (plecak, grę edukacyjną, książkę, kompas oraz dyplom.

Szkołę reprezentowali: Weronika Abramczyk kl. III d, Julita Niecikowska kl. III a oraz Filip Kozłowski kl. II c, przygotowywani przez p.A.Wszeborowską.


Rok szkolny 2013 / 2014

Cztery lat temu uchwałą Rady Miasta, Publiczne Gimnazjum nr 3 w Grajewie uzyskało imię Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od tamtej chwili 24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych jest również Dniem Patrona naszej szkoły, jest okazją do spotkań, wspomnień i podsumowania osiągnięć oraz sukcesów.
W tym roku, czyli 2014, zaproszonym gościom, nauczycielom i uczniom przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze informacje dotyczące BbPN, przybliżono historię gimnazjum oraz wspominano wydarzenia poprzedzające uroczyste nadanie imienia.

W części oficjalnej głos zabrał gość honorowy p. Roman Skąpski - dyrektor BbPN, który odczytał listy skierowane do uczniów i nauczycieli zaangażowanych w działalność na rzecz promowania ochrony środowiska naturalnego.

Akademię przygotowali uczniowie z klas trzecich pod kierunkiem p. Alicji Muczyńskiej, p. Agnieszki Ramotowskiej i p. Tomasza Szewczyka.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

* * * * * *

  03 maja 2014 r. odbyła się kolejna edycja Biebrzańskich Targów Twórczości i Sztuki Ludowej. Po raz pierwszy do udziału w nich zaproszono uczniów naszej szkoły. Pod kierunkiem pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego pani Ewy Wiatr i Katarzyny Nowickiej uczniowie przygotowali i prowadzili ścieżkę edukacyjną promującą BbPN.

W festynie "Wiosna nad Biebrzą" jako wolontariusze pracowali: Daria Godlewska, Adrianna Gawrońska, Norbert Romanowski, Eryk Paterak, Milena Szymanowska, Weronika Dzik, Marlena Sierakowska, Julita Szymanowska, Kinga Goliczewska, Anita Makowska, Natalia Krutul, Mariusz Wroczyński, Adrian Wolanowski, Justyna Gajownik, Weronika Żukowska, Monika Finfando i Patrycja Karwowska. Opiekunem grupy była p. Elżbieta Bielska.

Przy każdym stanowisku edukacyjnym pracowała dwójka "uroczo" przebranych animatorów, przybliżając maluchom i całym rodzinom wiedzę o parku i jego mieszkańcach.

Każdej konkurencji towarzyszyło wiele śmiechu i dobrej zabawy, trzeba było także wykazać się kreatywnością, sprawnością fizyczną i sporą wiedzą o zwierzętach zamieszkujących park oraz o samym parku.Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy maluchy i dorośli świetnie się bawili.
Na scenie wystąpił min. zespół "Grajewianie", wśród jego członków rozpoznaliśmy uczniów naszej szkoły i jej absolwentów.
Więcej szczegółów oddających atmosferę tego festynu znajdziecie w galerii zdjęć.

* * * * * *

   06 listopada 2013r. uczniowie klasy II a wyjechali wraz z opiekunami panią Alicją Muczyńską i panem Henrykiem Wielgatem na wycieczkę, której celem było szukanie symetrii w Biebrzańskim Parku Narodowym.

 Biebrzański Park Narodowy, jest największym parkiem narodowym chroniącym najrozleglejsze torfowiska i tereny bagienne w Polsce, położone wzdłuż rzeki Biebrzy. Obszar ten stanowi jeden z najdzikszych i najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Dziękujemy pracownikom parku za nietypową lekcję biologii.


Rok szkolny 2014 / 2015

 W piątek 12 czerwca 2015 r. młodzież PG3 uczestniczyła w akcji usuwania gatunku inwazyjnego niecierpka drobnokwiatowego na terenie BbPN w obwodzie Grzędy.
Działania takie prowadzone są w parku już od 2004 roku jako jedno z istotnych zadań ochronnych biebrzańskiej flory. Przyczyną podjęcia i kontynuacji prac jest znaczny udział gatunków roślin inwazyjnych we florze parku co stanowi duże zagrożenie dla zasobów różnorodności biologicznej.
Opiekę nad uczniami sprawowali: p.A. Wszeborowska, p.J. Jarząbek, p.W. Arciszewski.

* * * * *

  15.05.2015 r. aby uczcić święto patrona, odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego "Różnorodność krajobrazu na Grzędach w Biebrzańskim Parku Narodowym". Projekt pod kierunkiem H. Wielgata przygotowały i zaprezentowały uczennice klasy I c: Anna Andruszkiewicz, Natalia Dembińska, Kamila Dobrydnio, Julia Nowicka, Adrianna Ruszczyk i Patrycja Sierakowska. Materiały do prezentacji uczennice zgromadziły podczas wycieczki zorganizowanej przez opiekuna jesienią 2014r. do Ośrodka Ochronnego Grzędy.
Natomiast w dniach 20 - 26 maja miała miejsce w naszej szkole wystawa "Grzędy w obiektywie". Można było podziwiać piękno tego terenu na fotografiach wykonanych przez H. Wielgata. Był on również pomysłodawcą i wykonawcą wystawy.

 

 

 

 Nasz patron


Biebrzański Park Narodowy został utworzony 9 września 1993 r. i jest największym parkiem narodowym w Polsce.
Położony jest w północno - wschodniej części kraju, na terenie województwa podlaskiego i obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi. Siedziba Parku znajduje się w Osowcu-Twierdzy gmina Goniądz.

Więcej informacji na stronie www.biebrza.org.pl

Aktualizacja: 22.06.2015