Kadra


Język polski:

mgr A. Ramotowska, mgr W.J. Koniecko
   ś.p. mgr Renata Jarząbek na zawsze pozostanie naszą polonistką

Historia:
mgr T. Szewczyk, mgr A. Zagórski

Wiedza o społeczeństwie:
mgr A. Ramotowska, mgr A. Zagórski

Sztuka:
mgr T. Szewczyk, B. Dawid

Język angielski:
mgr R. Sokołowska, mgr A. Deresz-Armata, mgr M. Poniatowska, mgr A. Mioduszewska

Język niemiecki:
mgr M. Gładkowska, mgr E. Bielska

Matematyka:
mgr W. Konopka, mgr E. Wojciechowska, mgr A. Sulima, mgr S.Obrycki

Chemia: mgr J. Zalewska-Grochowska

Fizyka:
mgr E. Wojciechowska, mgr J. Zalewska-Grochowska

Biologia:
mgr A. Wszeborowska, mgr G.Mroczkowska

Geografia: mgr M. Stepnowska

Informatyka:
mgr J. Szymanowska, mgr A. Deresz-Armata, mgr J. Waniewska, mgr S.Obrycki

Technika: mgr V. Curyło

Wychowanie fizyczne:
mgr J. Jarząbek, mgr H. Wielgat,
mgr W. Arciszewski, mgr L. Łepkowska, mgr W.Jerulank

Religia:
mgr M. Czajkowska, ks. D. Kulesza, mgr I.Konopko

Biblioteka:
mgr Anna Joka

Pedagog:
mgr A. Formejster

 

 

  Dyrekcja


Dyrektor
mgr Karol Choynowski

 

Wicedyrektorzy
mgr Joanna Szymanowska
mgr Aleksandra Monika Kuczyńska

 

 

Aktualizacja: 04.09.2017