Księgozbiór


Księgozbiór opracowany jest w programie bibliotecznym MOL Optivum. System wypożyczeń odbywa się za pomocą kodów i czytnika. Księgozbiór liczy około 5 tysięcy egzemplarzy.

Warsztat informacyjny biblioteki:

 • katalog alfabetyczny
 • katalog tytułowy
 • katalog serii
 • katalog UKD
 • katalog przedmiotowy

Wielkość księgozbioru (dane: listopad 2014 r.):

Dokument Liczba opisów Liczba egzemplarzy
Książka 1493 3479
Dźwiękowy 12 24
Filmowy 91 92
Elektroniczny157 162
Kartoteka 1129 ---
Czasopismo 228 1701
Razem: 3210 5458

   Układ zbiorów


 • księgozbiór podręczny
 • literatura popularna
 • literatura piękna
 • literatura dydaktyczna dla nauczyciela
 • lektury klasy I
 • lektury klasy II
 • lektury klasy III
 • czasopisma
 • materiały audiowizualne

Aktualizacja: listopad 2014