Książki są jak towarzystwo,
które sobie człowiek dobiera.

Monteskiusz

  Koło czytelniczo-medialne

opiekun - p. Anna Joka

Koło skupia uczennice zainteresowane książkami, czytelnictwem i działalnością biblioteki szkolnej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i w miarę zapotrzebowania. Uczestnikami koła są uczennice klasy VII a:

Weronika Dziejma

Michalina Fajfer

Karolina Kozicka

Aleksandra Wierzchowska

Udział uczennic w spotkaniach ma na celu rozbudzenie zamiłowania do książek, kształtowanie nawyku czytania, czynnego udziału w imprezach kulturalnych proponowanych przez bibliotekę i doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Uczestnik przy wsparciu nauczyciela-bibliotekarza może rozwiązywać postawione przed nim zadania, a tym samym uświadamiać sobie mocne strony zarówno swoje jak i kolegów.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI


  

Zadania koła na rok szkolny 2017/2018:


promocja Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie loterii z niespodzianką

opracowanie informacji w zakładce na WWW: Nowości – koło czytelnicze poleca

"Randka w ciemno z książką". Walentynki w bibliotece szkolnej

promocja biblioteki poprzez opracowanie materiałów za pomocą narzędzi ToonyTool i ZimmerTwins

zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów czytelniczych

promocja Dnia Książki i Praw Autorskich

Aktualizacja: 10.10.2017