Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w SP nr 4 w Grajewie


 1. Komputery w bibliotece służą do celów edukacyjnych - umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.
 2. Ze stanowisk komputerowych bezpłatnie mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 4. Podczas pracy należy zachować ciszę.
 5. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 6. Zbiory multimedialne udostępniane są na miejscu. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać ze zbiorów w pracowni komputerowej.
 7. Nie wolno dokonywać zmian w istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych w komputerach.
 8. Korzystanie z własnych dysków wymiennych jest możliwe po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 10. Komputery należy szanować. Za uszkodzenia odpowiada użytkownik.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje przerwanie pracy użytkownika lub zakaz korzystania z komputerów na okres wyznaczony przez nauczyciela bibliotekarza.

   Foto


Stanowiska komputerowe

Aktualizacja: 15.09.2016