Historia szkoły


  Publiczne Gimnazjum nr 3 zostało powołane do życia 1 września 1999 roku. Powstało dziewięć oddziałów a dyrektorem została pani mgr Beata Szewczyk. Wpierwszym roku pracowało łącznie 22 nauczycieli, uczyło się zaś 210 uczniów. Nasz budynek mieścił się na ulicy Targowej 17.

Od 1 września 2005 roku nasze gimnazjum znajduje się na ulicy Konstytucji 3 Maja 23.

W roku szkolnym 2007 / 2008 obowiązywał w gimnazjum jednolity strój szkolny. Nasi uczniowie tak wówczas wyglądali.

 

 

 


W roku szkolnym 2010/2011 Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski PG3 wyszli z inicjatywą nadania naszej szkole imienia Biebrzańskiego Parku Narodowego. Idea nadania takiego imienia wynikła z wcześniejszych działań proekologicznych prowadzonych przez młodzież naszego gimnazjum oraz z faktu, iż mieszkamy w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. 9 listopada 2010 roku Rada Miasta Grajewa uchwaliła nadanie naszemu gimnazjum imienia Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 


24 maja 2011 roku - to ważna data dla naszego gimnazjum, gdyż właśnie w Europejskim Dniu Parków Narodowych odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz przekazania sztandaru. Patronat honorowy nad uroczystością objęli Główny Konserwator Przyrody, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Burmistrz Miasta Grajewo, Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Prezes Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol".
Wybór imienia był zwieńczeniem działań proekologicznych realizowanych przez 12 lat istnienia naszej szkoły. Bieżący rok szkolny zaś był czasem poznawania naszego patrona. W tym celu młodzież podejmowała się wielu działań edukacyjnych związanych tematycznie z BbPN.

 


24 maja 2012 roku - w pierwszą rocznicę nadania gimnazjum imienia obchodziliśmy Święto Patrona. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć oczywiście pracowników parku, dla których ten dzień jest również świętem, bowiem 24 maja to Europejski Dzień Parków Narodowych. Po części oficjalnej i posadzeniu pamiątkowego drzewka wszyscy świetnie bawili się kibicując drużynom podczas familiady oraz turnieju wiedzy o szkole. W przewie między konkursami mieliśmy okazję obejrzeć walca angielskiego w wykonaniu uczniów z klas I b, I c oraz I d. Nie zabrakło również rywalizacji sportowych. Uczniowie ze szkół podstawowych walczyli w turnieju piłki siatkowej "Batalion" o puchar dyrektora BbPN.

 

  Zdjęcia z nadania imienia 

Aktualizacja: 25.05.2012