Szkolny doradca zawodowy


Orientacja zawodowa

 Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już u dzieci kilkuletnich. W miarę rozwoju dziecka i poszerzania się jego wiedzy o otaczającym świecie, zmieniają się jego preferencje zawodowe. Deklarowane wybory mają szansę na większą stabilność i głębszą motywację, jeśli będą oparte na aktywnie zdobytej wiedzy o wymaganiach zawodowych, jak i o własnych zdolnościach i ograniczeniach.

 Dorośli w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się poglądów i postaw młodzieży (rodzice i nauczyciele) w celu podejmowania właściwej decyzji zawodowej.

  Ważna jest pomoc uczniom w gromadzeniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, a także w dziedzinie poznawania samego siebie i tworzenia realistycznej samooceny.

 Młodzież oczekuje wsparcia w określeniu ich drogi życiowej, gdyż sami często nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie i trudno im dokonać obiektywnej samooceny. Należy ich tak przygotować, aby wybór zawodu był świadomy i dojrzały.

Realizuję swoje zadania m. in. poprzez:

prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,

konsultacje i porady indywidualne,

pomoc w wyborze szkoły i zawodu uczniom z problemami zdrowotnymi,

wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych.

 

Moje zajęcia z uczniami obejmują:

poznawanie różnych zawodów,

poznawanie osobowości,

autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,

poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych,

pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

 

Przydatne strony

Wydawnictwo Perspektywy

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Ochotnicze Hufce Pracy

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych

Informator Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego o kierunkch studiów w Polsce

 

 

Zapraszam uczniów oraz rodziców na konsultacje i porady indywidualne

piątek 14.30 - 15.15

Szkolny doradca zawodowy
Lidia Łepkowska


 

Aktualizacja: 02.10.2017