"Człowiek może się rozwijać naprawdę tylko wówczas gdy przyjmie odpowiedzialność za samego siebie".

(K. Horney)


   Zespół Szkół nr 3 w Grajewie jest szkołą dynamicznie rozwijającą się, czego dowodem są podejmowane przez całą społeczność szkolną coraz to nowe wyzwania.

Koncepcją szkoły w tym roku szkolnym jest realizacja działań, ujętych w Planie pracy szkoły.

  Działania szkoły skierowane są także na promocję zdrowego stylu życia, dostarczanie uczniom specyficznych informacji oraz ogólnych umiejętności służących lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi emocjonalnymi i społecznymi. Praca profilaktyczna stanowi zwarty blok działań realizowanych systematycznie i planowo.
Szczegóły działań przedstawia Program profilaktyki.

  Szkoła ponadto realizuje programy "Życie i zdrowie mam tylko jedno"oraz "Trzymaj formę", których celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej.

 

 

 

  Dokumenty szkolne obowiązujące
w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie


Aktualizacja: 10.05.2016